กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี ส.ป.ก.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ43 ปี

124กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี ส.ป.ก.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ43 ปี

 

124

            

             วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 43 ปี ณ.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
                                                                                           

ทิวากร ยวงแก้ว :ภาพ/ข่าว