กรมการข้าวสนองนโยบายของทางรัฐบาล ด้วยการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

h44aกรมการข้าวสนองนโยบายของทางรัฐบาล ด้วยการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

 

กรมการข้าวสนองนโยบายของทางรัฐบาล

ด้วยการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

20.02.61 s

     

ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนคนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างแพร่หลาย โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานแต่งกายผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย

ทางกรมการข้าว โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรกรมการข้าวทุกท่านร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยในวันอังคารเพื่อความสวยงาม และส่งเสริมเกษตรกรที่ผลิตผ้าไทย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า คนไทยเข้าสู่อาชีพทอผ้า ผลิตผ้าไทยน้อยลง

            นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (รองโฆษกกรมการข้าว) กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผ้าไทย” ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของไทย เนื่องจาก ผ้าไทยมีหลายชนิดและหลากหลายลวดลายซึ่งแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถถือได้ว่า ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน