กรมการข้าวจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring รุ่นที่ 1

DSC 2368กรมการข้าวจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring รุ่นที่ 1

 page

            วันที่17 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring รุ่นที่ 1 โดยมีนางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน

            สำหรับโครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ ทักษะสำคัญในการติดตามและสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างาน นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลการดำเนินการ เพื่อลดปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสร้างการยอมรับในตัวระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นต้นแบบให้บุคลากรอื่นในกรมการข้าวต่อไป

            โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นิวัฒน์ วะปะนัง : ภาพ/ข่าว