กรมการข้าวต้อนรับคณะดูงาน รมต.เกษตรฯ อินเดีย ชูการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่า-งานวิจัยเด่น

Hกรมการข้าวต้อนรับคณะดูงาน รมต.เกษตรฯ อินเดีย ชูการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่า-งานวิจัยเด่น

 page

            วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของกรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของรัฐมนตรีเกษตรแห่งรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย

            1) Dr. N.V. Naidu Director of Research Acharya N. G. Ranga Agricultural University

            2) Dr. P. Prabhu Prasadni Principal Scientist, Acharya N. G. Ranga Agricultural University local Coordinator of SRMS-ITTI Project

            3) Dr. Aldas Janaiah Consultant IRRI-India Office

            ในโอกาสนี้คณะของกรมการข้าวได้บรรยายสรุปเรื่องข้าวไทยและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว บรรยายโดย ดร.พรทิพย์ ถาวงค์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และโครงการ Remote Sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies (RIICE) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ บรรยายโดยนางสาวอมรรัตร์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จากนั้นได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย โดยคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ซึ่งประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนทั้งภายในประเทศและในสหภาพยุโรป ก่อนคณะศึกษาดูงานจะเดินทางไปดูงานด้านการแปรรูปข้าวในภาคบ่ายต่อไป.

สุรินทร ดำดิน : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว