กรมการข้าวร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2559

DSC 0439.1กรมการข้าวร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2559

กรมการข้าวร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2559

page

   วันที่ 11 เมษายน 2559 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยบุคลากรกรมการข้าวได้เข้าเข้ารดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจาก ผู้บริหารกรมการข้าว ตั้งแต่ก่อตั้งกรมการข้าว นำโดย นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย นายประเสริฐ โกศัลวิตร  นายชาญพิทยา ฉิมพาลีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง และนายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว ณ อาคารกรมการข้าว 

นายสุรชัย ดีรื่น / ภาพ

พิมพกานต์ พุทธศิริ / ข่าว