กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน )

IMG 0041กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน )

กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน ) 

910

   วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลผู้อำนวยการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นตัวแทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้   

                                                                                                                                     วชิรวิทย์ บุญสุข  : ภาพ/ข่าว