กรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปีและพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย์

Hกรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปีและพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย์

page1

      วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปีและพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์