กรมการข้าว เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๕

Hกรมการข้าว เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๕

page12

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๕ ณ อาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา ภาพ : ข่าว