ผู้บริหารกรมการข้าวร่วมประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่

IMG 0090ผู้บริหารกรมการข้าวร่วมประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่

 

ผู้บริหารกรมการข้าวร่วมประชุมเตรียมการ
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่

page03

               วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานการประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 5 แห่ง ได้แก่ นครนายก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ บึงกาฬ และอำนาจเจริญ โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมหารือด้วย

 

วริศรา ทรัพย์เกษม  รายงาน