กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคมนี้

77688กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคมนี้

 

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคมนี้

page01 1

page02

             วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณด้านหน้ากรมหม่อนไหม โดยมี นางสาวนนทิชาวรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ยังได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ตลอดเดือนตุลาคมนี้ โดยใช้สีธรรมชาติ “มะเกลือ” และสีเคมีที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถรับบริการได้ที่กรมหม่อนไหม (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโบว์สีดำแจกฟรี จำนวน 100,000 ชิ้น ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ อีกด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมารับบริการย้อมผ้าและรับโบว์สีดำฟรีได้ ณ กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-7924-6 ต่อ 310 และ www.qsds.go.th

วริศรา ทรัพย์เกษม  รายงาน