กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ พร้อมเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

h 001 sกรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ พร้อมเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

m 002 s

m 001s

m 003 s 

m 004 s

 

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ

พร้อมเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2561 เวลา 07.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 89 รูป รอบพระเมรุมาศ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

           โดยในเวลา 10.19 น.  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

          และในเวลา 11.09 น.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตข้าวในแปลงนาเลข 9 ซึ่งเป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบพระเมรุมาศ โดยถือฤกษ์การจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          ในการนี้นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว พร้อมใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

4

• วันที่ 9 ม.ค. 56 เวลา 08.00 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

• วันที่ 10 ม.ค. 56 เวลา 13.30 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

• วันที่ 11 ม.ค. 56 เวลา 08.30 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาการฟื้นฟูนาร้าง ปี 2556 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1 พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา