กรมการข้าวเดินทางเข้า สวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระราชวังดุสิต

H 10.01.61กรมการข้าวเดินทางเข้า สวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561  ณ พระราชวังดุสิต

กรมการข้าวเดินทางเข้า สวัสดีปีใหม่

ประจำปีพุทธศักราช 2561  ณ พระราชวังดุสิต

s10.01.61 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2561 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว พร้อมใจเดินทางเข้าร่วมขอพรปีใหม่ จากท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

พร้อมมอบ “ข้าว”เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 หรือเทศกาลต่างๆ โดย “มอบข้าวแทนความรักและความห่วงใย” สร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่นข้าวพันธุ์ กข 43 ข้าวพันธุ์ใหม่จากกรมการข้าวที่มีระดับน้ำตาล หรือ G.I. ระดับปานกลางเหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานด้วย

             

            นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

4

• วันที่ 9 ม.ค. 56 เวลา 08.00 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5

• วันที่ 10 ม.ค. 56 เวลา 13.30 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

• วันที่ 11 ม.ค. 56 เวลา 08.30 น.
นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาการฟื้นฟูนาร้าง ปี 2556 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1 พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา