อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา

Hอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา

อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา 

page1

page2

page3

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำกล่าวคำถวายความอาลัย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ชมนิทรรศการฝนหลวงรวมทั้งภาพถ่ายที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ตรวจแถวเพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง และปล่อยเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับน้ำของราษำร จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริก่อให้เกิดเป็นโครงการฝนหลวง

                                                         วชิรวิทย์ บุญสุข : ข่าว

                                                           สุรินทร ดำดิน : ภาพ