ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2560

h 44ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2560

 

m 004 s

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ในหัวข้อเรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”โดยภายในงานมีการเสวนากลุ่ม 3 เรื่อง ได้แก่ 1.“รู้จักข้าว รู้จักกิน” สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคถึงลักษณะจำเพาะของข้าว การเลือกใช้ข้าวให้เหมาะกับการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการบริโภค 2.“ข้าวไทย ข้าวสุขภาพ” วิเคราะห์ทัศนคติที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง โทษของการกินข้าว และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ข้าว ที่มีลักษณะเป็นข้าวสุขภาพ 3.“ศิลปะการสร้างสรรค์เมนูข้าว” ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ ข้าวพร้อมบริโภค เมนูอาหารสร้างสรรค์จากข้าว และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบใหม่ รวมถึงเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว โดยมีวิทยากรพิเศษร่วมการเสวนา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการคุณค่าโภชนาการและคุณประโยชน์ของข้าว การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว อาทิ ข้าวพันธุ์ กข 43 ข้าวพันธุ์ใหม่จากกรมการข้าวที่มีระดับน้ำตาล หรือ G.I. ระดับปานกลางเหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานด้วย

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

สุวณี จั่นเพิ้ง : ข่าว