นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

h 4002นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

 

 B001 s

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดสรรผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากทั่วประเทศ ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมจำลองถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค สะท้อนคุณค่าข้าวไทย ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม ศกนี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การจัดการงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง”
มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จากพี่น้องชาวนาสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว ทั้งยังช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการจำลองวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบ “ถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค” ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย และอัตลักษณ์ของคนแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆ โดยแต่ละภาคมีข้าวที่มีชื่อเสียงและลักษณะเด่น ดังนี้

ภาคเหนือ ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมดอยขุนวาง ข้าวญี่ปุ่น ข้าวทับทิมชุมแพ
และข้าวหอมใบเตย เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิใหม่จากทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวมะลินิลสุรินทร์
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟจากจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวปกาอัมปึล เป็นต้น

ภาคกลาง ข้าวกข43 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวปทุมธานี 1 เป็นต้น

ภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวช่อขิง ข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ และข้าวหอมไชยา ข้าวไร่ดอกข่า เป็นต้น

โดยมีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละภาค อาทิ การแสดงสะล้อซอซึง การแสดงฟ้อนไทยวน (ไท-ยวน) การแสดงชนเผ่า การแสดงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ การแสดงกันตรึม การแสดงเพลงโคราช การแสดงผีขนน้ำ การแสดงลำตัด การแสดงสาวใหญ่ไทพวน การแสดงอีแซว การแสดงหนังตะลุงโรงเล็ก การแสดงมโนราห์ การแสดงรองเง็ง การแสดงเพลงบอกสร้อย เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมี “โซนนวัตกรรมข้าว”  ได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัย
และพัฒนาจนเป็นนวัตกรรม อาทิ เครื่องสำอางจากข้าว ครีมบำรุงผิวจากข้าว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน กาแฟผสมข้าวสังข์หยด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นข้าวตลาดเฉพาะ และข้าวเฉพาะถิ่นคุณภาพสูง
ผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน
Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค
และนักท่องเที่ยวได้รู้จักข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์ที่มีรสชาติ กลิ่น และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน แต่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและความอร่อยที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริโภคข้าวและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ข้าวไทยได้มากขึ้น รวมทั้งได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และการนำข้าวไปแปรรูปและต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสร่วมสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ในแต่ภูมิภาคซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนั้น ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันต่อไป

สุวณี จั่นเพิ้ง : ข่าว

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ