วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด คว้าแชมป์ The Super Farmer เกมเกษตรกรปีที่ 5

 

h 001วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด คว้าแชมป์ The Super Farmerเกมเกษตรกรปีที่ 5

 

01

02

03

 

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด คว้าแชมป์ The Super Farmerเกมเกษตรกรปีที่ 5 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เป็นประธานในพิธีประกาศผลและปิดโครงการ The Super Farmerเกมเกษตรกรปีที่ 5อย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรภูมิ  อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสุรศักดิ์  ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และนายจาฤก กัลย์จาฤก   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี

นายอนันต์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กรมการข้าว ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชลเนล (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อขับเคลื่อนให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพการทำนา ให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพสู่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่จากจังหวัดอุตรดิตถ์ อุดรธานี นครราชสีมา กำแพงเพชร และจังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด 5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลาเกือบ 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค.60) โดยทุกทีมต้องปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น 14 ภารกิจ แบ่งเป็นการบริหารจัดการในแปลงนา การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด โดยทุกกิจกรรมต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความสุขให้กับสมาชิกและชุมชน ซึ่งทุกทีมต่างแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านเกณฑ์การตัดสินส่วนหนึ่งมาจากคะแนนการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าว จนถึงระบบการตลาด 90 เปอร์เซ็นต์ และอีกส่วนได้จาก SMSโหวตจากผู้รับชมรายการแข่งขันทางบ้าน 10 เปอร์เซ็นต์ และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นต้นแบบชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 The Super Farmerเกมเกษตรกรปีที่ 5 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลเงินสด150,000 บาท และอุปกรณ์การเกษตรมูลค่ารวม 230,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ รับโล่รางวัลจากกรมการข้าว พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และอุปกรณ์การเกษตรมูลค่ารวม 160,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลจากกรมการข้าว พร้อมรางวัลเงินสด 25,000 บาท และอุปกรณ์การเกษตรมูลค่ารวม 130,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และกลุ่มแปลงนาใหญ่อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี ได้รับประกาศนียบัตร และอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า 120,000 บาท 

อุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี : ข่าว

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ