สื่อโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ แนวทางพัฒนางานข้าวไทย

h 44 aสื่อโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ แนวทางพัฒนางานข้าวไทย

 

สื่อโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ

แนวทางพัฒนางานข้าวไทย

m 14.12.60 s

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวให้การต้อนรับพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อรายการโทรทัศน์จากประเทศญี่ปุ่น ณ กรมการข้าว

            โดยมี บริษัท คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จำจัด ได้จัดทำรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับภาพรวม และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทย โดยรายการโทรทัศน์ดังกล่าวจะเผยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น

            ในการนี้ สื่อรายการโทรทัศน์ดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่า กรมการข้าว ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้ข้อมูล เกี่ยวกับภาพรวมด้านนโยบายเกี่ยวกับข้าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารด้านการเกษตรของไทย ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี “ข้าว”          

            โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่ให้ความสนใจ ดังนี้

            - สถานการณ์ปัจจุบันของข้าวไทย อาทิเช่น ภาพรวมของการปลูกข้าวในประเทศไทยเป็นอย่างไร มีความสำคัญจัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมถึงจำนวนการผลิตข้าวในแต่ละปี ปริมาณการบริโภคข้าวในประเทศ และปริมาณการส่งออกข้าว มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และการประมาณการในอนาคตเป็นอย่างไร

            - อะไรคือปัญหาหรือสิ่งที่ท้าทายที่สุดของชาวนาไทย อาทิเช่น อัตราการเกิดของประชากร – เกษตรกรมีแนวโน้ม จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร รวมถึงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จอย่างไร –ต่อปี

            - มุมมองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับบทบาทแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรในประเทศไทย

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน