กรมการข้าว ให้สัมภาษณ์สื่อรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย 2560” (Thai Rice Festival 2017) เป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่

h 44กรมการข้าว ให้สัมภาษณ์สื่อรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย 2560” (Thai Rice Festival 2017) เป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

mm 13.12.jpg as1

mm 13.12.jpg as2

กรมการข้าว ให้สัมภาษณ์สื่อรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดงาน

  “เทศกาลข้าวไทย 2560”(Thai Rice Festival 2017)

เป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมรายการ พร้อมให้สัมภาษณ์ในรายการ “NBT มีคำตอบ” เกี่ยวกับการจัดงาน“เทศกาลข้าวไทย 2560”(Thai Rice Festival 2017)ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 11 (ฺNBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย 2560” (Thai Rice Festival 2017) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยมเป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รัก              คนในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในช่วงเทศกาลสำคัญ อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งในช่วงเวลานี้ ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ มีผลผลิตข้าวหลากหลายพันธุ์ออกมาเป็นจำนวนมาก       (ข้าวคุณภาพ สั่งตรงจากชาวนาผู้ผลิต-ผู้บริโภค) ไม่ว่าจะเป็นข้าวพื้นเมือง เช่น ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมใบเตย     ข้าวหอมดอยขุนวาง ข้าวหอมกะดังงา ข้าวสังข์หยด ข้าวช่อขิง ข้าวอัลฮัมดูลินละ ข้าวหอมไชยา ข้าวไร่ดอกข่า        ข้าวปกาอัมปึล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือที่เรียกกันว่า “ข้าวหอมมะลิ” ที่การันตีรางวัลความหอมระดับโลกมาหลายสมัย เวลานำไปหุงจะมีกลิ่นหอม นุ่ม น่ารับประทาน ก็นับได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่ข้าวนาปีออกสู่ตลาด ช่วยกันกิน ช่วยกันซื้อ ชาวนาก็สามารถลืมตาอ้าปากได้

กล่าวคือ การจัดงานในครั้งนี้มีเหตุผลหลักประการสำคัญ คือ ทางผู้จัดต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชาวนา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เกิดช่องทางการพบปะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์(จำหน่าย) ซึ่งกันและกัน         และยังสามารถยกระดับการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง มีคุณสมบัตินำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน

เหตุผลหลักประการที่สอง คือ แนวนโยบายของรัฐบาลที่จะให้คนในชาติช่วยกันประหยัด กินอยู่อย่างไทย      (ไทยทำ ไทยขาย ไทยใช้) โดยเปิดโอกาสให้นำสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวหลากหลายผลิตภัณฑ์และเครื่องอุปโภค บริโภคคุณภาพระดับพรีเมี่ยมของชาวนาทั่วทุกภาคของประเทศ มาจัดแสดงในราคาเป็นธรรมย่อมเยา จะเห็นได้ว่า     เราทุกคนมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ (คนไทยได้ใช้สินค้าไทยคุณภาพราคาถูก) โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพของ   พี่น้องชาวนาให้กว้างขวาง และมีฐานะมั่นคง เนื่องจากตลาดสินค้าข้าวไทยจะเปิดกว้างขึ้น ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ  ของอาชีพพี่น้องชาวนาไทย กล่าวคือ “ข้าว” เป็น ตัวแทนความรักจากภาครัฐ (ประเทศไทย) ในทุกมิตินำเสนอแบบเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยคุณค่า อย่างมีสติปัญญา ตระหนักรู้อยู่อย่างวิถีไทย (ความห่วงใยจากใจผู้ให้และผู้รับ)

สำหรับการจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย 2560” (Thai Rice Festival 2017) ครั้งนี้ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก                 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง” เป็นการจำลองวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย โซนจำลองบ้าน   ของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน