อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุม จังหวัดสุโขทัย

IMG 0415อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย 

 

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ

จังหวัดสุโขทัย

page5page6

            วันที่ 10 ตค. 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559 โดยทางศมข.สุโขทัยได้เข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนเครื่องหยอดข้าว แทนการทำนาแบบปักดำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารกำจัดโรคแมลง ค่าจ้างแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลงไปได้มาก เหลือประมาณ 3,100 บาท/ไร่ (จากเดิมประมาณ 4,700 บาท/ไร่) นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 1,200 กก./ไร่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรทั้งในด้านรายได้และสุขภาพร่างกาย

 

วริศรา ทรัพย์เกษม รายงาน

สุรินทร ดำดิน  ถ่ายภาพ