เปิดแถลงข่าวเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ระดมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรดพรีเมี่ยม ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

h 002เปิดแถลงข่าวเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ระดมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรดพรีเมี่ยม ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

เปิดแถลงข่าวเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)
ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง
ระดมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรดพรีเมี่ยม ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

           12.11.60 as

            วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวในการแถลงข่าวว่า การจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 หรือ Thai Rice Festival 2017 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จากพี่น้องชาวนา สู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว ทั้งยังช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ