กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้

Hกรมการข้าวร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้

 

 pagepage1

              วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. กรมการข้าวโดย นางสาวประสพสรรพ์  กมลยะบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้เพื่อถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุรินทร : ภาพ/ข่าว