อธิบดีกรมการข้าวดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

IMG 0270อธิบดีกรมการข้าวดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

 

อธิบดีกรมการข้าวดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

page1page2

            วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวินัย ชมภูแก้ว ผุ้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  โดยมี นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ให้การต้อนรับพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากศุนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการดำเนินงานของศุนย์ข้าวชุมชนทั้ง 55 แห่งในจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้ดูงานการดัดแปลงเครื่องคัดโมบายยูนิตที่ศูนย์ไม่ได้ใช้งานมาใช้ในการส่งเสริมให้กับศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่

 

วริศรา ทรัพย์เกษม  :  รายงาน

 สุรินทร ดำดิน : ถ่ายภาพ