โครงการเกษตรอาสาฯ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

74764โครงการเกษตรอาสาฯ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

 page

        วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และคณะจิตอาสา ออกปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเกษตรอาสาฯ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่หมู่ 8 ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย โดยเข้าซ่อมแซมพื้นบ้านที่รื้อในช่วงน้ำท่วม นำกลับมาปูให้ใช้งานได้ดังเดิม พร้อมทั้งช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและข้าวของเครื่องใช้ จำนวน 3 หลัง  ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเครื่องบริโภคแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย