กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี

IMG 6129กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี

 กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี

IMG 6129

         วันที่ 10 ตุลาคม 2559 กรมการข้าว โดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการ และบุคคลากรกรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี