กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

IMG 0032กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

page

            วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นำโดย Md. Ahsan Kabir (Deputy Secretary, Ministry of Agriculture) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการดำเนินงานของกรมการข้าว เช่น เรื่องโรคพืช ความต้องการของตลาดและการเพิ่มมูลค่าของข้าว ความสามารถในการผลิตข้าวของชาวนา เป็นต้น

พิมพกานต์ พุทธศิริ ภาพ/ข่าว