จัดเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

71395    จัดเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

kk

 

จัดเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการข้าว จัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าว

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในการจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017)ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายใต้ “โครงการเทศกาลข้าวใหม่” ซึ่งมีปฏิทินการจัดงานระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยว มีผลผลิตข้าวหลากหลายพันธุ์ออกมาใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือที่เรียกกันว่าข้าวหอมมะลิ ที่เก็บเกี่ยวใหม่ เวลานำไปหุงจะมีกลิ่นหอม นุ่ม น่ารับประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชาวนา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง มีคุณสมบัติทำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน

 

“และในช่วงระยะนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อยากเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าวภายในงานนี้ ซึ่งเป็นข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รัก คนในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้อีกทางหนึ่ง”

 

สำหรับการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560(ThaiRice Festival 2017) ในครั้งนี้ เป็นการจำลองวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น มีการจัดแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ลานเทศกาลข้าวไทยและเวทีการแสดง ประกอบด้วย โซนรื่นเริงบันเทิงใจให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปข้าว และการแข่งขันการทำอาหารจากข้าว โซนนวัตกรรมข้าว ได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมใหม่ อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน ในส่วน Land Mark เป็นสัญลักษณ์ของงาน เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจความทรงจำที่เคยมาร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)