เปิดปฏิทิน "เทศกาลข้าวใหม่" ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

58446เปิดปฏิทิน  "เทศกาลข้าวใหม่"  ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

page 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ เทศกาลข้าวใหม่ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย ซึ่งเทศกาลข้าวใหม่นี้ มีหน่วยงานต่างๆ  รวมกันจัดขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา ส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม และเป็นการรื้อพื้นประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนชาติไทย

            สำหรับกรมการข้าว กำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะซึ่งเป็นข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเนการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชาวนา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทยและประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าว

            ในส่วนกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย   ถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค   ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวจาก 4 ภาค   ลานเทศกาลข้าวไทย   เป็นการจำลองงานวัดและเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจกาอดีตถึงปัจจุบัน การประกวดหนูน้อยขวัญข้าว การแข่งขันการทำอาหารจากข้าว และการสาถิตการแปลรูปข้าว  โซนนวัฒกรรมข้าว ได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยจนเป็นนวัฒกรรมใหม่ อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่มจากข้าว