กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

h 004กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

 

กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

mm 001s

mm 002 s

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560” พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวง  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
       นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดูแล ห่วงใยและพระราชทานข้อแนะนำ ซึ่งถือเป็นพระบรมราโชบายในการพัฒนาฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนสามารถนำพาประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้งในทุกครั้งมาได้จนถึงปัจจุบัน
      เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน