กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” สินค้าเกษตรคุณภาพ (ต้นแบบ) ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

h 001sกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” สินค้าเกษตรคุณภาพ (ต้นแบบ) ณ  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

 

กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”สินค้าเกษตรคุณภาพ

 (ต้นแบบ) ณ  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

m a001s

            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

            โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่มีการคัดสรรมาอย่างพิเศษ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

          ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม เป็นการนำสินค้าด้านการเกษตรทั้งผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูปคุณภาพได้มาตรฐาน และยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นตลาดชุมชนสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ตามนโยบายขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลตลาดนัดชุมชน 4.0ต้นแบบ ตลาดประชารัฐของรัฐบาล การจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดThemeงานในแต่ละสัปดาห์ดังนี้ 

            1. เกษตรตามรอยเท้าพ่อ เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2. จากรากหญ้าสู่เกษตร – ดิจิทัล การเชื่อมโยงส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

            3. เกษตรกรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 เชื่อมโยงงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer

            โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซนรวมมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า 150 บูท มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราว 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ที่มีความหลากหลายและโดดเด่นจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ได้แก่ การเสวนาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 9101           ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ การสาธิตระบบนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตกร กิจกรรมการแสดงดนตรีและบรรเลงเพลง การจัดพื้นที่สำหรับสินค้าจากร้านประชารัฐ ที่มาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย สำหรับงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.     ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

            ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินงานเปิดตลาดกิจกรรมขายตรงในครั้งนี้ โดยมีการเปิดตัวสินค้า (จำหน่าย) ข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 ...ข้าวนุ่ม ทานอร่อย มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ... ภายในงานนี้อีกด้วย

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน