กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

Hกรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

 

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

45645645

45121231

                        วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. นาย อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวรอาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยฯ เวลา ๐๙.๐๙ น.

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว