กรมการข้าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักวิจัยมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Hกรมการข้าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักวิจัยมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

54653213564

             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะจัดการประชุมต้อนรับผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าวฯมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว

นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว