อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

IMG 6106 1อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 121

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

         วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าอาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์