กรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

Hกรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

6523

       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารกรมการข้าวได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว