กรมการข้าวร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Hกรมการข้าวร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

123456

                   เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นาย อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้เข้าร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๘ มกอช.

นาย สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว