กรมการข้าวส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

Hกรมการข้าวส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 page

          วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการรับมอบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์