อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมวิชาการเกษตร

IMG 0454อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมวิชาการเกษตร

page

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมวิชาการเกษตร

            วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร