อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ภาคเหนือ

Hอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ภาคเหนือ 

page 1

page 2

      วันอังคารที่  3 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีจอมแจ้ง กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเกี๋ยง1 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเกี๋ยง2 และกลุ่มข้าวอินทรีย์2000  ซึ่งเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย - พะเยา ณ ลานข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ/ข่าว