กรมการข้าวร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

S 13705336กรมการข้าวร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

32654

          วันนี้ (29 ก.ย.60) นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ สนามเสือป่า  โดยในส่วนของกรมการข้าวนั้น มีคณะบุคลากรกรมการข้าว ไปร่วมสมัครเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 79 คน ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : ข่าว