นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

h 4002นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

002

          วันที่ 28 กันยายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว”  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๑๙ ต้น ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

          “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

          กรมการข้าว จึงได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดยในส่วนกลางจัดให้มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย จำนวน ๑๙ ต้น ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันด้วย 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : รายงาน