นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

h 4001นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

    001  

          วันที่ 28 กันยายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเข้าแถวและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว

          สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560 เป็นวันแรก รวมทั้งกำหนดให้มีการเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และรัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ได้เชิญชวนให้จัดทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2561

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถว และร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : รายงาน