รอง อธข. เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

headรอง อธข. เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

01

02

วันที่  ๒๗ กันยายวน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ณ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมให้สัมภาษฎร์สถานีโทรทัศน์ฟาร์มแชลแนล โดยมีนายทฤษฎี เพชรมะลิ  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของกลุ่ม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขนิษฐา  รุตรัตนมงคล และดร.ศศิวิมล  จิตรากร อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลืองานวิจัยให้กับทางกลุ่ม ภายในงานมีการสาธิตการแปลรูปทำขนมจากข้าวทับทิมชุมแพ พร้อมชม ชิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ของกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาดตาม                                     

                                                                                                                      วชิรวิทย์ บุญสุข  ภาพ/ข่าว