กรมการข้าว ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

h 44กรมการข้าว ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กรมการข้าว ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

mm 002

            เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี

          โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ พร้อมรับมอบของที่ระลึก และร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ”…การเป็นข้าราชการต้นแบบที่ดี...

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน