อธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

h1อธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว  ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01

วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ อาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วยนายขจร  เราประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  กรมการข้าว  และคณะจากกรมการข้าว  ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ครั้งที่2/2560  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับชมวีดิทัศน์ "ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง" และรับฟังความคิดเห็น  ตอบคำถามของประชาชน  จากนั้นมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่  กาญจนบุรี ราชบุรี  และประจวบคีรีขันธุ์

                                                                                                     อรทัย เตชฤทธิ์  : ข่าว
                                                                                                                  วชิรวิทย์ บุญสุข
:
ภาพ