พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

DSC 1174พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

02

03

04

วันที่ 18  กันยายน  2560   ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี  และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว  พร้อมทั้งได้สาธิตการขับรถไถติดเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกในแปลงนาน้ำตม  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการปลูกข้าว  งานวิจัยที่สถาบันได้ดำเนินการ อาทิ  งานวิจัยระบบการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข43  งานวิจัยความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาSNP เป็นการศึกษาจีโนมข้าว โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว  นายอภิชาติ  เลาวัลย์ประสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบัน  และคณะจากกรมการข้าวให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และกรมการข้าว  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในการดำเนินการเพื่อฝึกอบรมเกษตรกรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจตามหลักวิชาการเพาะปลูกข้าว โดยมีการฝึกอบรมในแปลงนาของโรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  แปลงนานี้อยู่ภายในสถาบันฯ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่

                                                                                                                                     อรทัย เตชะฤทธิ์  : ข่าว

                                                                                                                                  วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ