กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทุตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

IMG 7564กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทุตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

page          วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร กรมการข้าว ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

นิวัฒน์ วะปะนัง : ภาพ/ข่าว