กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร

Hกรมการข้าวร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร

page

page1

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ จังหวัดชัยนาท นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร โดยได้ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรนาแปลงจังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร ในการนี้มีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะจากกรมการข้าวร่วมด้วย ทั้งนี้ได้หารือและพบปะเกษตรกรกลุ่มนาแปลงบ้านหนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบปะหารือ ว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองพญานี้ เป็น 1 ใน 12 กลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดชัยนาท ซึ่งพื้นที่นี้เป็นแหล่งผลิตข้าวขาวที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ทั้ง12 กลุ่มค่อนข้างมีศักยภาพในการผลิตข้าวขาวคุณภาพสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3 หมื่นไร่จากพื้นที่ปลูกข้าว 7 แสนไร่ ดังนั้นจึงได้ชักชวนร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ซึ่งโครงการนี้จะเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตข้าวGAP กับโรงสี GMP โดยรัฐมีเงินชดเชย 3% ระยะเวลา 1 ปี และคาดหวังว่าในฤดูกาลผลิตหน้าในระยะเวลา 5 ปีจะมีข้าวGAP เข้าสู่ตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยในพื้นที่ตำบลนางลือและ ตำบลท่าชัย มีพื้นที่นารวมกันประมาณ 46,000 ไร่ อยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท1 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 กข29 กข31 กข41 กข47 กข49 กข57 กข61 กข71 และอื่นๆ

สุรินทร  ดำดิน : ภาพ

อรทัย เตชะฤทธิ์ : ข่าว