อธข.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำ การผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าว

Hอธข.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำ  การผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าว

12563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำ การผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ในการนี้นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะจากกรมการข้าวร่วมติดตามด้วย

                นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  กล่าวรายงานการผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ว่า  กรมการข้าวได้ปรับแผนกาเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงรากให้เร็วขึ้นเป็นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้มีชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงรากนี้จำนวน 2,453 ราย พื้นที่ 38,300 ไร่ อย่างไรก็ตามเป้าหมายพื้นที่ตามโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการเพาะปลูก 2560/61 รอบที่1เป้าหมาย 288,630 ไร่ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ12กันยายน2560 จำนวน 252,861ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกมากได้แก่ ข้าวพันธุ์กข57 ข้าวพันธุ์กข41 ข้าวพันธุ์กข31(ปทุมธานี 80) และปทุมธานี1ตามลำดับ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ตามแผนการผลิตช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ปริมาณผลผลิต 205,323ตัน ดังนี้ เดือนสิงหาคม 16,036ไร่  13,021ตัน เดือนกันยายน 127,742ไร่ 103,726ตัน เดือนตุลาคม 101,160 ไร่ 82,140ตัน เดือนพฤศจิกายน 6,095 ไร่ 4,949 ตัน และเดือนธันวาคม 1,828 ไร่ 1,484 ตัน