กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ “THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี5”

h 004กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ  “THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี5”

 

กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ

“THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี5”

m 12.09.60.2s

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ “THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี 5”ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาฯ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยมี นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  กล่าวถึงความสำคัญ และการสนับสนุนโครงการเรื่อยมา ตลอดระยะเวลา 4 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

พร้อมนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น กล่าวถึงภาพรวมการแข่งขันโครงการ THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี 5

            กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุน ร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์ โครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 (เรียลลิตี้ เกมการแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก) เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

            The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจากคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประมาณ 100 – 300 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 500 – 1,500 บาทต่อไร่ด้วยเช่นกัน มีการต่อยอดพัฒนาไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

            สำหรับความพิเศษในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 5 จะมีความแตกต่างกว่า 4 ปีที่ผ่านมา คือ ในปีที่ 5 การแข่งขันจะมีการต่อยอดพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชาวนาก้าวขึ้นไปสู่ระบบการทำการตลาดข้าวด้วยตนเอง ตอบรับการพัฒนาของประเทศไทยในยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถทำตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยแบ่งภารกิจการแข่งขันออกเป็น 14 ภารกิจ แบ่งออกเป็นด้านการผลิต, ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต, ด้านการตลาด และการบริหารงานเพื่อชุมชนสังคม ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนด ประกอบด้วย 5 ทีม 5 ชุมชน 5 จังหวัด ดังนี้

            1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

            2. กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

            3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

            4. วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

            5. กลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

            ซึ่งการแข่งขันจะมีระยะเวลากว่า 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยผู้ชนะ  จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท

            นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน