กรมการข้าวจัดงานสัมมนา “ผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561”

34831กรมการข้าวจัดงานสัมมนา “ผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561”

 

กรมการข้าวจัดงานสัมมนา
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561

page1

page2

page3

page4

            วันที่ 7 กันยายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และบุคลากรกรมการข้าว ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว : นายสร้างสรรค์ ดีรื่น