กรมการข้าว เข้าร่วมการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

Hกรมการข้าว เข้าร่วมการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

659855

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  เวลา 14.00 น.  นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน  โดยผู้มอบคือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและทั้งนี้ยังได้รับมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมทั้งเกียรติบัตรและเงินสดจำนวน 25,000 บาท โดยผู้มอบคือ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น(ชั้น22)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว